Az egyesület küldetése az, hogy Kovászna megye sajátos kulturális értékeit azonosítsa, megőrizze és fejlessze. Hasonlóképpen részt vesz a társadalmi életben, amelynek kapcsán a fiatalság bevonását szorgalmazza a környezetvédelmi tevékenységekben és a kulturális turizmus fejlesztésében, faji, nemi, nemzetiségi megkülönböztetés nélkül.

Célja: a felnőttoktatás elősegítése valamint a hagyományos régi kultúra támogatása Kovászna megyében, kisebbégek kulturális integrációjának elősegítése.

Célkitűzéseink közt szerepel az együttműködés más kulturális intézményekkel, egyesületekkel és alapítványokkal. Ugyanakkor célunk hozzájárulni Kovászna megye kulturális, oktatási valamint gazdasági és társadalmi fejlesztéséhez, hasonlóképpen részt venni a helyi, megyei és területi kultúra stratégiájának a meghatározásában.

Megalakulásától kezdődően (2014) intenzíven támogatjuk a lokális roma kisebbséget: az egyesület által szervezett táborok résztvevői közt számos, roma etnikumú fiatal vett részt, számuk folyamatosan növekedő tendenciát mutat, amely javarészt hozzájárul a fent említett céljaink megvalósításához továbbá új célok megformálásához, ez által biztosítva a szervezetünk fentarthatóságát.

További hasonló kezdeményezéseink közt az a majdhogynem egy évet átölelő programsorozat szerepel, amelyet partnerséggel a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálattal idén februárban indítottunk, helyszínéül Sepsikőröspatak szolgál. A projekt célja a sepsikőröspataki roma kisebbség számára egy olyan kulturális tevékenység létrehozása, amely által növelhető a kulturális szféra iránti érdeklődése, és az itt elsajátítottak hasznosítása a jövőben, akár egy számukra potenciális jövedelemszerzési céllal is. Olyan mesterségeket, tevékenységeket tanulnak meg, mint a csuhékészítés, festészet, nemezelés, agyagozás, bogozás vagy akár kosárfonás, párhuzamosan támogatva ezáltal a népi hagyományaink életben tartását.

Egyesületünk életében mérföldkőnek minősül az a 2017-es évben lebonyolításra kerülő Erasmus+ projekt, amely 7 résztvevő ország szervezeti tagjai boncolgatták a kulturális diverzitás kérdéseit és igyekeztek olyan problémákra találni megoldást, mint a különböző etnikumok, kisebbségek, szubkultúrák együttműködési nehézségei, a diszkrimináció mellőzése, kiküszöbölése, az egyén kultúrájára vonatkozó elfogadás szükségessége. A kétlépcsős projektsorozat első, elméleti fázisára Sepsiszentgyörgy adott otthont, a folyamat folytatásaként a második, gyakorlati fázis, Kishinev-ben zajlik majd 2017 novemberében.